De analyse van sociale media en het gebruik van bi op mobiele apparatuur zijn belangrijke trends voor het gebruik van business-intelligence (bi) in 2012. Dat stelt ict-dienstverlener Ciber Nederland. Het bedrijf maakt een lijst van zes bi-trends voor 2012. Daarin wordt ook prestatieverbetering door analyse in het werkgeheugen (in-memory) genoemd. Andere trends zijn het uitbesteden van ontwikkelwerk naar lagelonenlanden, de opkomst van voorspellende analyses (predictive analysis) en betere connectiviteit tussen bi-sofware van verschillende leveranciers.

BI op mobiele apparatuur
De dienstverlener ziet de toepassing van bi op mobiele apparatuur als belangrijke trend. Die tendens wordt bepaald door de groei van het gebruik van mobiele apparaten (smartphones en tablet-computers) binnen bedrijven. ‘Rapportagetools zijn een belangrijk onderdeel van bi-systemen; hierdoor zien gebruikers in één oogopslag welke bedrijfsinformatie voor handen is en kunnen ze beslissingen nemen. Het afstemmen van de juiste mobiele rapportage op de juiste gebruiker op het juiste moment wordt een belangrijk onderwerp voor 2012’, zegt Alex Rasing, service line manager SAP BI zuid bij Ciber.

In-memory analyse
Een ander belangrijk onderwerp op de agenda voor 2012 is performance. ‘De prestaties van datawarehouses en rapportage-oplossingen zijn de afgelopen jaren vaak het onderwerp van gesprek geweest binnen bedrijven. Door de populariteit van mobiele apparaten eisen bi-gebruikers nog betere prestaties van hun systemen. In 2012 zullen veel gebruikers daarom aan de slag gaan met in-memory computing (analyse in het werkgeheugen – red.) een manier om grote hoeveelheden gegevens in real-time te beheren en te analyseren.’

Minder afhankelijk van leverancier
De dienstverlener noemt de verbetering van de connectiviteit tussen bi-sofware van verschillende leveranciers als belangrijke ontwikkeling in 2012. ‘Bi-systemen integreren steeds beter met elkaar. ETL- en rapportagetools van verschillende leveranciers worden in 2012 nog beter op elkaar afgestemd. Hierdoor zijn bedrijven minder gebonden aan één leverancier.’ De dienstverlener concludeert ook dat de consolidatie op de bi-markt, waar BusinessObjects door SAP is overgenomen en Cognos werd ingelijfd door IBM, de drempel voor het kiezen van een ander bi-tool heeft verlaagd.

Uitbesteding ontwikkelwerk
Het ontwikkelwerk van bi-software wordt steeds vaker verplaatst naar lagelonenlanden. Die trend dwingt Nederlandse bi-ontwikkelaars in een nieuwe rol van bi-adviseur. ‘Bi-consultants zullen zich moeten specialiseren op andere expertisegebieden. Eén van die specialisaties is klanten adviseren hoe ze het maximale uit hun bi-systemen kunnen halen, door bedrijven te adviseren hoe ze beter kunnen presteren met behulp van rapportages.’ De dienstverlener concludeert dat andere consultants zich meer moeten richten op de ict achter bi-oplossingen. ‘Door de integratie van meerdere bi-tools wordt de architectuur van bi-oplossingen steeds complexer. Consultants kunnen klanten helpen om deze tools teintegreren.’

Bi-analyse van sociale media
Ciber merkt dat veel bedrijven op zoek zijn naar een manier waarop ze de informatie uit social media nuttig kunnen binnenhalen en analyseren en zo de bedrijfsprestaties kunnen verbeteren. ‘Een complicerende factor is dat die informatie niet numeriek is maar tekstueel. Dat maakt de analyse ingewikkelder. Sommige bedrijven zijn al voorzichtig bezig met social media reporting, maar in 2012 zal dit fenomeen verder doordringen in het bedrijfsleven.’

Opkomst voorspellende analyses
Bi-systemen zijn er van oudsher op gericht om data uit het verleden te verzamelen en te analyseren. ‘Een belangrijke trend in 2012 is dat bi steeds meer gebruikt zal worden voor predictive analysis (voorspellende analyses red.) het voorspellen van ontwikkelingen aan de hand van data. In de verzekeringsbranche wordt deze manier van analyseren al veelvuldig toegepast; aan de hand van gegevens kan bijvoorbeeld worden voorspeld hoe groot de kans is op fraude. In 2012 zullen ook steeds meer andere sectoren vaker gebruik maken van predictive analysis.’

(c) Computable