Enkele weken geleden ben ik geïnterviewd door een verslaggever van het weekblad Computable. Bijgevoegd het artikel waarin enkele van mijn uitspraken verweven zijn:

Computable vroeg zijn experts welke trends zij zien op het gebied van bedrijfssoftware. Wat speelt er in consultancyland en wat brengt 2012? Hun visie in het kort: erp, crm, ecm en BI zullen steeds meer naar elkaar toegroeien, cloud services worden gemeengoed, mobiliteit is het keyword en social media de uitdaging.

Het flexibiliseren van de bedrijfssoftware ter ondersteuning van de bedrijfsvoering is volgens de Computable-experts een duidelijke trend. Daarmee hangt volgens hen samen een nog sterkere doorontwikkeling van cloud services en mobiliteit. Steeds meer organisaties zoeken naar de mogelijkheid om hun bedrijfssoftware te integreren. ‘De wereld van de ongestructureerde informatie (ecm), gestructureerde informatie (erp/crm) en managementinformatie (BI) groeien steeds meer naar elkaar toe. Geen enkele organisatie kan dus meer zonder beleid en een integrale visie op deze gecombineerde onderdelen’, zegt Clement Hoek, senior business consultant ecm bij Ordina, hierover. Consultants krijgen vaker het verzoek ook ongestructureerde data mee te nemen in de BI-rapportages, of de documentenstroom centraal te stellen in een bpm-omgeving. André Huizing, general manager bij Avanade Nederland: ‘De trend voor bedrijfssoftware is integratie binnen één platform. Ontwikkelingen als cloud en bring your own device (byod) maken een best-of-breed aanpak, waarbij de individuele koppelingen tussen systemen centraal staan, voor bedrijfssoftware volledig achterhaald. Bedrijven ontdekken steeds vaker dat aansluiting en integratie van verschillende apparatuur en het behalen van productiviteitswinst alleen maar mogelijk zijn door consequent te standaardiseren op één technologisch platform.’

Cloud
Dit platform beperkt zich volgens Hoek niet meer tot het bedrijf, maar zal ook integratie tussen toepassingen in de cloud en op locatie moeten faciliteren. ‘Mits goed uitgevoerd draagt dit substantieel bij aan kostenbesparing’, zegt hij hierover. Huizing: ‘De ontwikkeling voor 2012 is migratie naar de cloud. Terwijl het nu vaak nog een moeilijke beslissing en selectie is, wordt binnen korte tijd duidelijk dat cloud computing enorme kwaliteits-, kosten-, beheer- en schaalbaarheidsvoordelen oplevert. Binnen een paar jaar is kiezen voor cloud geen onderwerp van discussie meer, maar voor veel applicaties een logische stap.’
Grote bedrijven kijken steeds meer naar outsourcing van systemen, de midmarket zoekt het steeds meer in SaaS-oplossingen. Rene Boekman, analist crm-applicaties bij Delta Lloyd en docent crm aan de Hogeschool Utrecht, ziet hierin wel een uitdaging: ‘Het moet hiervoor mogelijk zijn om het SaaS-crm-systeem te integreren in de bronsystemen binnen een afgeschermd bedrijfsnetwerk. Zowel het integreren binnen beveiligde netwerken als de opslag in de cloud vormen een uitdaging voor compliance. Financiële instellingen als de DNB en AFM stellen eisen aan cloud computing crm-systemen voor klantgevoelige informatie.’

Mobiliteit en social media
Een tweede belangrijke trend is volgens de Computable-experts mobiliteit. Sven van Leuken, management consultant bij Ciber Nederland: ‘Informatie moet op verschillende soorten devices, van desktop pc tot handheld of smartphone, beschikbaar en te bewerken zijn.’ Zijn collega Alex Rasing, service line manager SAP BI Zuid bij Ciber, vult aan: ‘Er komen steeds meer verschillende mobiele apparaten op de markt en er is veel behoefte aan rapportagetools voor deze smartphones en tablets.’ Het is daarom van belang dat systemen geschikt worden gemaakt voor deze devices.
Hoek: ‘Het omgaan met social media is ook een mooie ontwikkeling. Laat je dit over je heen komen of maak je hier beleid voor in termen van gebruik, beveiliging, pr en imago, juridische consequenties en archivering? Omdat een echt e-mailbeleid in veel organisaties nauwelijks van de grond is gekomen, wordt dit nog een hele uitdaging.’ Systemen moeten integreerbaar zijn in social media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Boekman: ‘Het voordeel van de netwerksites is voor crm-systemen dat de persoonsprofielen kunnen worden gebruikt als verrijking van de klantgegevens. Ook is het mogelijk om als webcare te reageren op opmerkingen die de klant op Twitter heeft geplaatst.’

Kosten en openheid
Terwijl voorheen de bekende naam en referentielijst van consultants erg belangrijk waren, wordt steeds vaker gekeken naar efficiency, flexibiliteit en total cost of ownership. Dit heeft gevolgen voor de manier van werken van consultants. Begrippen als agile, scrum en modelgedreven systeemontwikkeling komen vaker naar voren. Die gaan veel minder in op allerlei procedures, maar laten het eindresultaat zwaarder wegen dan procedures die overhead veroorzaken.
Hugo van der Weijden, director consulting bij SAP: ‘Sneller waarde ontlenen uit de investeringen in software vergt een andere implementatiemethodiek. De agile-aanpak vraagt om een andere manier van projectmanagement, zowel aan klant- als aan leverancierszijde. Consultants zullen meer dan ooit over diepgaande kennis van branches en bedrijfsprocessen moeten beschikken om succesvol te kunnen blijven bijdragen aan projecten.’

De consultant van de toekomst
Voor de consultant zelf verandert er dus ook veel. Alleen technische kennis is niet meer genoeg, softskills worden steeds belangrijker. Van Leuken: ‘Het zwaartepunt zal verschuiven van louter ict-technische naar bedrijfskundige en procesgerelateerde kennis.’ Stéphane Eidel, senior SAP Consultant bij Logica, vult aan: ‘Kennis over voor de business belangrijke domeinen wordt steeds belangrijker. Een consultant moet de uitdagingen van de business begrijpen en kennis hebben van Basel III, Solvency II of industriestandaarden. De consultant van de toekomst wordt een sparringpartner op corporate niveau.’ Huizing vult aan: ‘De it binnen bedrijven en consumentenomgevingen raakt steeds meer vervlochten en er worden hogere eisen gesteld aan integratie van applicaties, apparatuur en cloud. Daardoor ontstaat er een grotere behoefte aan geschoolde en ervaren it enterprise-architecten en ontwerpers/ontwikkelaars met een grote platformkennis.’

© Computable. Klik hier voor het complete artikel